Fondurile europene – „izvorul” strategiei de dezvoltare a Zalăului

august 13, 2020by Mircea ARDELEAN0
zalau4.jpg

 “Principala sursă de finanţare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului Zalău sunt fondurile europene. Dacă, până în anul 2016, Primăria Municipiului Zalău s-a clasat pe ultimul loc în regiunea Nord-Vest la absorbţia fondurilor europene, în anul 2018 am ocupat locul II la Gala REGIO pentru cele mai multe contracte de finanţare semnate. Azi, dacă s-ar face un clasament, am fi fără îndoială pe locul I, raportat la numărul de locuitori din municipiu. Cele mai multe proiecte de dezvoltare a municipiului sunt finanţate din fonduri europene. De asemenea, pentru continuarea dezvoltării oraşului am valorificat şi posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale, iar atunci când a fost nevoie am alocat sume din bugetul local”.

Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău

Fonduri europene şi alte surse de finanţare

Fondurile europene sunt principala sursă de finanţare a proiectelor de dezvoltare a municipiului. Primăria Municipiului Zalău a depus pentru finanţare din fonduri europene 33 de proiecte. Dintre acestea, au fost semnate contracte de finanţare şi sunt în implementare 27 de proiecte, iar şase proiecte au fost finalizate deja.

Valoarea cererilor de finanţare semnate şi a celor aflate în etapă de precontractare este de aproape 100 milioane euro. Au fost valorificate şi alte surse de finanţare prin intermediul cărora în municipiu se pot realiza proiecte de dezvoltare.

Astfel, au fost depuse şi finanţate două proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în valoare de 12,03 milioane lei, din care un proiect este finalizat (modernizarea străzii Cloşca).

De asemenea, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost obţinută în anul 2019 finanţarea de 1.646.664,04 lei pentru transformarea blocului Silvania-Astralis în bloc de locuinţe sociale, un proiect finalizat deja.

Prin Autoritatea Fondului de Mediu este finanţat şi se implementează acum un proiect în valoare de  702.943,03 lei, iar prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii (C.N.I.) este în execuţie proiectul de ”Reabilitare, modernizare şi dotare a Cinematografului Scala”. Tot prin intermediul C.N.I. s-au făcut demersurile în vederea finanţării obiectivelor de investiţii ”Bază sportivă TIP 1”, ”Bază sportivă TIP 2” şi ”Bazin didactic de înot”.

Pe lângă proiectele care vizează investiţiile sau îmbunătăţirea serviciilor publice, Primăria Municipiului Zalău este partener sau beneficiar în cadrul unor proiecte soft de colaborare internaţională! Două dintre aceste proiecte sunt BEACON şi TRAM, cu obiective în creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea mediului înconjurător.

De asemenea, Primăria Municipiului Zalău, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a încheiat un parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie-Filiala Sălaj pentru implementarea proiectului “O şansă pentru vârstnici”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Strategia de dezvoltare a Zalăului

Documentaţiile care stau la baza investiţiilor efectuate în municipiu şi care conturează direcţiile de dezvoltare a oraşului sunt: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED). Toate aceste documente sunt în vigoare, iar anul acesta vor fi efectuate demersuri în vederea actualizării SIDU pentru perioada 2024-2030.

Documentaţiile cuprind planuri de măsuri care vin în întâmpinarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu.

În urma studiilor efectuate au fost identificate 272 de proiecte în cadrul SIDU, 47 de proiecte în cadrul PMUD şi 53 de proiecte în cadrul PAED privind dezvoltarea municipiului, proiecte care sunt prioritizate în funcţie de bugetul anual şi multianual.

Mobilitate urbană durabilă

Principalele proiecte de mobilitate urbană sunt finanţate din fonduri europene şi vizează investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi pietonale. Obiectivul administraţiei locale este materializat prin proiectele finalizate şi prin cele aflate în derulare.

 • Modernizarea străzii Cloşca

Lucrările de modernizare a străzii Cloşca au fost realizate prin PNDL, pe o lungime de 770 m şi constau în refacerea părţii carosabile, realizarea de trotuare şi pistă pentru biciclete, reţea de canalizare pluvială, canalizare subterană pentru iluminat şi locuri de parcare. Valoarea investiţiei este de 1.642.984,39 lei.

 • Reabilitarea străzii 22 Decembrie 1989, tronson I

Prin intermediul acestui proiect au fost executate lucrări de reabilitare a tramei stradale (cu pistă de biciclete, două zone de parcare, opt refugii pentru staţii de autobuz, spaţii verzi şi refacerea trotuarelor), reparaţii la trei poduri, canalizare pluvială şi instalaţii de telecomunicaţii. Valoarea investiţiei este de 9.312.974,29 lei, asigurată din fonduri guvernamentale, prin PNDL. La acest obiectiv sunt în derulare lucrările la sistemul de iluminat public.

 • Modernizarea arterelor principale din municipiu

Prin Programul Operaţional Regional – Axa 4.1 – mobilitate urbană durabilă, sunt în derulare lucrări de modernizare pe următoarele străzi:

– Gheorghe Doja –  termen de finalizare luna octombrie 2021;

– Simion Bărnuţiu – Voievod Gelu – termen de finalizare luna septembrie 2021;

– Corneliu Coposu –  Avram Iancu – termen de finalizare luna iunie 2022;

– 22 Decembrie 1989, tronson II – termen de finalizare luna mai 2021.

Principalele lucrări de investiţii care sunt executate la aceste obiective cuprind reabilitarea trotuarelor, amenajarea pistelor de biciclete, reabilitarea canalizării pluviale, realizarea canalelor tehnice pentru curenţi slabi şi refacerea tramei stradale pe fiecare tronson.

 • Trotuare şi piste de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul

Prin intermediul acestui proiect, finanţat tot din fonduri europene, vor fi reabilitate trotuarele, va fi realizată pistă de biciclete, va fi refăcută canalizarea pluvială şi infrastructura subterană pentru reţelele de telecomunicaţii electrice pe tronsonul intersecţie cu str. Lupului – intersecţie cu Piaţa Iuliu Maniu. Valoarea lucrărilor este de 19.999.399,09 lei, iar termenul de finalizare este luna noiembrie 2021.

 • Reabilitarea şi modernizarea Pieţei Iuliu Maniu şi a Pieţei 1 Decembrie 1918, pietonizarea străzii Unirii şi reabilitarea DJ191C (str. Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigrad şi Cetăţii)

Proiectul privind reabilitarea şi modernizarea Pieţei Iuliu Maniu, a Pieţei 1 Decembrie 1918 şi pietonizarea străzii Unirii va fi finanţat din fonduri europene, iar proiectul privind reabilitarea DJ 191C (străzile Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigrad şi Cetăţii) va fi finanţat din bugetul local.

 • Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Prin intermediul Autorităţii Fondului de Mediu a fost obţinută finanţarea în valoare de 702.943,03 lei pentru amenajarea a patru staţii de reîncărcare, două în parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău şi două în parcarea de la Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Proiectul este în procedură de licitaţie, urmând să fie desemnat constructorul lucrării.

 • Varianta de ocolire a municipiului Zalău – tronson II

Realizarea unei investiţii importante, necesare şi urgente pentru cetăţenii municipiului Zalău, şi nu numai,a prins contur. A fost stabilit un traseu optim pentru continuarea centurii ocolitoare a municipiului Zalău care să corespundă atât condiţiilor impuse de o asemenea investiţie, cât şi afectării minime a zonelor locuite. Lungimea tronsonului este de aproximativ 5,5 km, iar traseul este în bună parte pe domeniul public.

Demersurile administraţiei locale au fost materializate, iar contractul pentru proiectarea şi execuţia acestui contract a fost semnat. Investiţia este derulată de CNAIR, valoarea lucrărilor fiind de 180.349.210,81 lei.

Urbanism şi amenajarea teritoriului

 • Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate–etapa I

Primăria Municipiului Zalău a obţinut finanţare europeană în valoare de 13.153.085,25 lei pentru proiectul de amenajare spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate. Proiectul cuprinde modernizarea a 10 amplasamente: Cartier Meseş, str. Corneliu Coposu; str. Oborului; Cartier Brădet (Coada Lacului); str. Viitorului; Aleea Digului; Cartier Dumbrava (Str. Victor Deleu); Cartier Dumbrava (Str. S. Bărnuţiu); Cartier Dumbrava (Str. Victor Deleu şi Str. G. Dragalina); Cartier Brădet (Str. Ghe. Doja şi B.P.Haşdeu; Zona Dispensar CFR 1 şi 2.

Investiţiile propuse, adaptate la situaţiile specifice din zonele vizate, cuprind amenajarea de spaţii verzi, realizarea de accese şi alei pietonale, împrejmuirea terenului, realizarea instalaţiilor privind sistemul de iluminat public, realizarea sistemului de supraveghere video, realizarea instalaţiilor de apă, canalizare, sistem de irigaţii, racordarea la utilităţile publice a terenului, dotare cu mobilier urban, dotare  cu echipamente de fitness şi sport şi dotare cu echipamente de joacă pentru exterior.

 • Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate-etapa II

Un proiect asemănător este în fază precontractuală la ADR-NV. Acesta cuprinde cinci amplasamente:incinta Liceului de Artă “Ioan Sima”,incinta Şcolii Gimnaziale “Corneliu Coposu”,terenul din zona fostului Cămin Cultural Stîna,terenul adiacent Cinematografului Scala (zona dinspre Bulevardul Mihai Viteazul) şi zona str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu, adiacentă Văii Sărmaş.

 • Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere

Proiectul, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cuprinde lucrări de modernizare şi extindere a drumurilor forestiere din municipiu pe patru tronsoane: Valea Zalăului – Orlat, Aghireş – Căţeluşa, Meseş 2, Meseş 1 – Cabana Pionerilor, inclusiv amenajare sector 1 şi 2. Valoarea lucrărilor este de 7.434.965,00 lei, iar termenul de finalizare este august 2020.

Educaţie şi Cultură

Investiţii realizate cu sume atrase din fonduri europene

Prin Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 B – eficienţă energetică clădiri publice, sunt în derulare lucrări de investiţii la următoarele unităţi de învăţământ:

– Liceul Reformat “Wesselenyi” din Municipiul Zalău

– Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”

– Liceul de Artă “Ioan Sima”

– Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”

Principalele tipuri de lucrări care se execută la aceste obiective sunt anveloparea clădirii şi refacerea finisajelor exterioare, modernizarea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, refacerea în totalitate a şarpantei, recompartimentări interioare pentru amenajarea grupurilor sanitare accesibile persoanelor cu dizabilităţi, refacerea finisajelor interioare, realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, refacerea trotuarelor de protecţie.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ “Liceul Tehnologic Mihai Viteazul” din municipiul Zalău – etapa I internat

Lucrările la acest obiectiv de investiţii sunt în curs de derulare, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional – Axa 4.5 – licee tehnologice, şi are ca obiectiv creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă. În acest sens, proiectul propune îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în internatul liceului pentru 163 de beneficiari, fiind amenajate 78 de camere cu două locuri, patru camere cu un loc, o cameră pentru persoane cu dizabilităţi, două camere de oaspeţi, nouă oficii, sală de mese, spălătorie şi cabinet medical.  Toate încăperile vor dispune de baie proprie, instalaţii termice, electrice şi sanitare noi şi vor fi dotate cu mobilier. De asemenea, întreaga clădire va beneficia de lucrări de creştere a eficienţei energetice.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Grădiniţei Nr. 5

Acest obiectiv de investiţii va beneficia de reabilitarea clădirii, fiind adusă la nivelul cerinţelor şi standardelor de siguranţă în exploatare, de funcţionalitate şi confort impuse de legislaţia actuală. Astfel, vor fi executate lucrări de înlocuire a elementelor deteriorate ale şarpantei, înlocuirea în totalitate a învelitorii, refacerea şi modernizarea finisajelor interioare, realizarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilităţi, refacerea trotuarului de protecţie din jurul clădirii şi refacerea în totalitate a instalaţiilor interioare. De asemenea, în zona adiacentă grădiniţei va fi construit un nou corp de clădire.

Construire creşă în cartier Meseş

Investiţia cuprinde lucrări de construire a unei creşe, cu asigurarea condiţiilor specifice de funcţionare şi confort, corespunzătoare cerinţelor actuale.

Această unitate va fi dedicată unui număr de 55 de copii din municipiu, împărţiţi pe patru grupe, din care trei grupe a câte 15 copii cu vârsta între 2 şi 3 ani (grupa mare) şi o grupă de 10 copii cu vârsta între 1 şi 2 ani (grupa mijlocie). De asemenea, pentru dezvoltarea actului educaţional, în această unitate vor fi create 28 de locuri de muncă. Această investiţie va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaţionale în învăţământul anteşcolar şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T.17

Imobilul de pe Aleea Torentului va fi modernizat şi recompartimentat astfel încât, la finalizarea investiţiei, aici să poată fi desfăşurate servicii cultural-recreative după finalizarea orelor de şcoală pentru 76 copii/zi, majoritatea proveniţi din comunitatea urbană marginalizată, iar în timpul vacanţelor va suplini rolul şcolii în petrecerea timpului de către beneficiari. Centrul de zi va avea la parter trei săli pentru cursuri, din care o sală dotată cu laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcţională şi toalete, iar la etaj vor fi două birouri. Spaţiile interioare vor fi dotate cu mobilier, echipamente IT şi veselă, iar spaţiul exterior va fi amenajat ca spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii.

Dezvoltarea serviciilor oferite- SPECIAL ZALĂU – digitalizarea serviciilor oferite

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate administrativă 2014-2020,obiectivul general al proiectului fiind creşterea capacitaţii Primăriei Municipiului Zalău de a asigura serviciile publice integrate de calitate, transparente şi accesibile pentru cetăţeni, prin simplificarea procedurilor administraţiei locale, în paralel cu reducerea birocraţiei şi folosind un management instituţional eficient.

Acest proiect cuprinde:

– Realizarea unui portal electronic prin care cetăţenii municipiului să poată avea acces electronic la minim 10 tipuri de servicii oferite în prezent în sistem clasic

– Realizarea unei arhive electronice cu aprox. 40.000 dosare din arhiva clasică;

– Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Zalău 2024-2030.

Investiţii la clădiri şi edificii

 • Transformarea blocului de locuinţe Silvania – Astralis în bloc de locuinţe sociale

În luna decembrie 2019, a fost efectuată recepţia acestui obiectiv de investiţii finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În urma lucrărilor de reabilitare a blocului ”abandonat” au rezultat 13 apartamente cu o cameră şi trei apartamente cu două camere, valoarea investiţiei fiind de 1.646.664,04 lei.

 • Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Cinematografului Scala

Finanţarea obiectivului de investiţii – Cinematograful Scala se realizează în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

La acest obiectiv se lucrează în momentul de faţă, iar după finalizarea lucrărilor, în decembrie 2020, cinematograful va avea următoarele funcţiuni: Sală mare de cinema cu 247 de locuri; Planetariu digital cu 25 de locuri; Sală mica de cinema 3D cu 40 de locuri

 • Construire de locuinţe ANL

Prin intermediul investiţiei finanţată de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cartierul Dumbrava Nord, vor fi construite două blocuri ANL: un bloc cu şase etaje şi altul cu zece etaje. După finalizarea lucrărilor, cele 100 de apartamente vor fi destinate tinerilor care au nevoie de o locuinţă.

 • Bază sportivă TIP 1 şi TIP 2

Având în vedere oportunitatea finanţării prin CNI – Programul Naţional Construcţii de Interes Public sau Social – Subprogramul Complexuri Sportive a două baze sportive, Primăria Municipiului Zalău a făcut deja demersuri în vederea realizării acestor obiective. Astfel, prin intermediul unei Hotărâri de Consiliu Local au fost predate amplasamentele către CNI, au fost efectuate demersuri în vederea obţinerii documentelor solicitate de către CNI.

Baza sportivă TIP 1 cuprinde amenajarea unui teren de fotbal de dimensiuni 105×68 m, cu nocturnă şi tribune amenajate pentru 500 de spectatori, clădire de vestiare şi parcări. Terenul propus pentru realizarea obiectivului este pe str. Făgetului, nr. 41.

Baza sportivă TIP 2 cuprinde amenajarea unui teren de sport multifuncţional pentru baschet, handbal, volei şi tenis şi o clădire de vestiare. Terenul propus pentru realizarea acestui obiectiv este în incinta Stadionului Municipal, str. Stadionului nr. 5.

 • Bazin didactic de înot

Pentru valorificarea sursei de finanţare din partea Companiei Naţionale de Investiţii, prin Programul Naţional Construcţii de Interes Public sau Social – Subprogramul Complexuri Sportive au fost efectuate demersuri în vederea construirii unui bazin de înot. În vederea realizării acestei investiţii, pe str. Făgetului nr. 39, a fost predat amplasamentul către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi s-au făcut demersurile în vederea întocmirii documentaţiilor necesare finanţării.

 • Eficienţa energetică a clădirilor publice

Prin Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 A – eficienţă energetică clădiri rezidenţiale, Primăria Municipiului Zalău a depus proiecte pentru 30 de blocuri din municipiu, fiind obţinută finanţare pentru toate proiectele. Prin intermediul acestor proiecte sunt realizate lucrări de anvelopare a blocului, izolare a planşeului peste ultimul etaj, schimbarea tâmplăriei de lemn cu termopan, închiderea balcoanelor cu geamuri termopan şi schimbarea lifturilor, unde este cazul. La 11 blocuri au fost finalizate lucrările, cinci blocuri sunt în faza de execuţie, iar la alte 14 blocuri urmează să fie demarate lucrările. Valoarea totală a fondurilor atrase pentru cele 30 de blocuri, care cuprind 1062 de apartamente este de 13,164 milioane lei.

Transport public de călători

Modernizare sistem de transport în comun, achiziţie autobuze (20 buc.), staţii de încărcare, e-ticketing, Inteligent Transport System.

Contractul în valoare de 67.860.502,89 lei, finanţat din fonduri europene, vizează achiziţia a 20 de autobuze electrice (10 autobuze din gama de 10 m şi 10 autobuze din gama de 12 m) sistem de monitorizare al flotei pentru alte 65 de autobuze;

 • sistem de e-ticketing pentru 65 de autobuze;
 • sistem de informare călători în 10 staţii de autobuz şi în 20 de autobuze;
 • sistem de monitorizare călători;
 • sistem integrat de gestiune şi diagnosticare electronică (SIGDE) prin CAN – 20 de seturi;
 • programe şi licenţe;
 • staţii de încărcare pentru autobuze electrice (6 staţii de încărcare rapidă şi 20 de staţii de încărcare lentă);
 • SDV-uri, echipamente şi softuri specifice pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

Astfel, din aprilie 2021, odată cu livrarea tuturor autobuzelor şi montarea tuturor echipamentelor cuprinse în proiect, parcul auto al SC Transurbis SA va fi mult îmbunătăţit.

Iluminat public

Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău – etapa I

Proiectul, în valoare de 23,099,159.17 lei, este finanţat din fonduri europene nerambursabile prin POR axa 3.1C – iluminat public. Prin intermediul acestei investiţii, pe 12 străzi vor fi demolaţi stâlpii existenţi, vor fi instalaţi stâlpi noi, cu corpuri de iluminat echipate cu telegestiune şi vor fi mutate în subteran reţelele aeriene pe o altă stradă se va extinde sistemul de iluminat, iar pe 9 străzi se vor înlocui corpurile de iluminat cu altele, echipate cu telegestiune.

De asemenea, prin intermediul proiectului se va realiza centrul de monitorizare al sistemului de iluminat public, 36,4 km de reţea va fi modernizată şi extinsă, iar 32 de treceri de pietoni vor beneficia de iluminat îmbunătăţit.

Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău – etapa II

Un proiect asemănător pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău-Etapa II este în faza de contractare.

Acest proiect, în valoare de 13.392.195,16 lei, din care fonduri nerambursabile 13.117.895,35 lei, cuprinde investiţii pe 76 de străzi, din care pe 66 se vor înlocui corpurile de iluminat, iar pe 10 se vor înlocui stâlpii şi reţeaua în întregime.

Lucrările la acest obiectiv vor fi demarate după elaborarea proiectului tehnic, semnarea contractului de finanţare şi achiziţia contractului de lucrări.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *