Două note de 10 la examenul de titularizare

titularizare-2020.jpg
Doi candidaţi au reuşit să obţină nota 10 la discipliina Limba şi literatura română, pedagogica preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii EDUCATOARE

 

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

La nivelul județului SĂLAJ, situația se prezintă astfel:

• Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este
de 61,53 %, superior în raport cu procentul consemnat în anul 2019 la nivelul județului, respectiv
39,86 % și peste procentul notelor peste 7 (șapte) obținute la nivel de țară în 2020-58,66%.

• 2 candidați au obținut nota 10, ambii la disciplina Limba si literatura română, pedagogia
preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii EDUCATOARE, iar 230 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

• La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din

învățământul preuniversitar s-au prezentat 395 candidați din totalul de 460 de candidați
înscriși.

• În centrele de evaluare au fost notate 377 de lucrări, întrucât din totalul de 460 de candidați
înscriși, 51 de candidați au fost absenți, iar 32 de candidați s-au retras din concurs din motive
personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Nu au fost lucrări anulate
și nici candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

• Din promoția curentă, 55,26% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului școlar județean Sălaj sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul ISJ Sălaj și pe site-ul www.isjsalaj.ro, în data de 11 august 2020.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe
perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august 2020.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *