Au fost publicate rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a

elevi1.jpg

Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat vineri, 10 iulie 2020, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. 

În județul Sălaj, 1386 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2020-2021)

Astfel, au fost repartizați 1.386 elevi în învățământul liceal de stat dintre care 821 candidați la filiera teoretică și 565 candidați la filiera tehnologică.

Au mai rămas 42 locuri libere dintre care19 la filiera teoretică și 23 la filiera tehnologică

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

151 de elevi la specializări vocaţionale;

20 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă

În total, au fost completate 9.802 opțiuni, rezultând o medie de 7 opţiuni/elev.

Menționăm faptul că 4 candidați au fost admiși cu media generală 10.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie 2020, candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

51 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere (dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen) împreună cu absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se va face conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere judeţeană, procedură ce va fi publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj şi comunicată unităţilor de învăţământ, până la data de 24 iulie 2020.

 

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *